Prawo i Medycyna nr 18 1/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom …………………………………………. 5 Prof. dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Strony i stosunki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……….. 22 Mgr prawa Paweł Granecki Uniwersytet Warszawski Obiektywizacja odpowiedzialności deliktowej (uwagi systemowe na tle odpowiedzialności za szkody… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 18 1/2005

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2005

Prawo i Medycyna nr 19 2/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w praktyce lekarskiej …………………………………… 5 Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej………………….22 Mgr prawa Paweł Daniluk Uniwersytet w Białymstoku Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa………………………37 Dr hab. n. med. Stanisław… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 19 2/2005

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2005

Prawo i Medycyna nr 20 3/2005

Dr n. prawn. Barbara Namysłowska-Gabrysiak Uniwersytet Warszawski Błąd lekarski czy niepowodzenie w leczeniu? ………………………………… 5 Mgr prawa Dominika Tykwińska-Rutkowska Uniwersytet Gdański Powództwa wrongful birth i wrongful conception w świetle orzecznictwa sądowego. Wybrane uwagi ………………………………………. 16 Mgr prawa Magdalena Bilecka Uniwersytet Łódzki Proces o złe urodzenie (uwagi do wyroków Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 20 3/2005

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2005

Prawo i Medycyna nr 21 2/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność zawodowo-deontologiczna lekarzy polskich wykonujących zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej – aspekty materialne i procesowe ……………………… 5 Dr n. prawn. Jarosław Wyrembak Uniwersytet Warszawski Przedawnienie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy ………………………………………………………………………. 19 Dr n. prawn. Małgorzata Serwach Uniwersytet Łódzki… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 21 2/2005

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2005