Prawo i Medycyna nr 22 1/2006

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Koncepcja udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych w stosunku zobowiązaniowym świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia ……………………………………………….. 5 Sędzia Aldona Wapińska Sąd Apelacyjny w Warszawie Przegląd zagadnień w sprawach o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ……………………………………………………………………………….. 18 Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 22 1/2006

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2006

Prawo i Medycyna nr 23 2/2006

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna – konieczność regulacji prawnych …………………………………………………. 5 Dr n. prawn. Joanna Haberko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dr n. med. Rafał Kocyłowski Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Szczególna postać tajemnicy lekarskiej w przypadku stosowania technik… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 23 2/2006

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2006

Prawo i Medycyna nr 24 3/2006

Dr n. prawn. Daniel Eryk Lach Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych……………………………………….. 5 Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ……………. 22 Mgr prawa Jan Ciechorski Statut ZOZ jako źródło prawa pracy …………………………………………… 38 Sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 24 3/2006

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2006

Prawo i Medycyna nr 25 4/2006

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Brak zgody pacjenta na zabieg (Uwagi w świetle postanowienia SN z 27 października 2005 r. III CK 155/05) ……………………………………….. 5 Dr n. prawn. Małgorzata Serwach Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza za szkodę wyrządzoną pacjentowi w orzecznictwie sądów polskich ………………. 10 Mgr prawa… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 25 4/2006

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2006