Prawo i Medycyna nr 38 1/2010

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej 5 Prof. dr hab. n. prawn. Lech Paprzycki Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia – zagadnienia prawne … 20 Prof. dr. hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Niepodjęcie – zaprzestanie terapii a prawo karne 36… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 38 1/2010

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2010

Prawo i Medycyna nr 39 2/2010

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a komercyjne usługi medyczne  5 Dr n. prawn. Kinga Bączyk-Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Roszczenia odszkodowawcze rodzin poszkodowanych pacjentów po nowelizacji kodeksu cywilnego (art. 446 § 4)  25 Dr n. prawn. Ewa Płebanek Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 39 2/2010

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2010

Prawo i Medycyna nr 40 3/2010

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia Polemika z tezami artykułu Prof. dr hab. Z. Kubota „Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a komercyjne usługi medyczne” (Nr 2/2010 Prawa i Medycyny)  5 Dr n. prawn. Monika Urbaniak, Dr n. med. Rafał Staszewski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Podstawy prawne finansowania badań klinicznych w Polsce. Obowiązek finansowy sponsora… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 40 3/2010

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2010

Prawo i Medycyna nr 41 4/2010

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Komercyjne usługi medyczne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Odpowiedź na polemikę Ministerstwa Zdrowia) Prof. dr hab. n. prawn. Eugeniusz Kowalewski, Dr n. prawn. Marcin Śliwka, Dr n. prawn. Monika Wałachowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kompensacja szkód wynikłych z „błędów medycznych”. Ocena projektowanych rozwiązań prawnych Dr… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 41 4/2010

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2010