Prawo i Medycyna nr 46 1/2012

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Problem dostępu pacjenta i osób bliskich do dokumentacji medycznej ponownie przywołany 5 Mgr prawa Grażyna Ladrowska Wiełkopołski Oddział Wojewódzki NFZ Prawo dostępu pacjenta i osób przez niego upoważnionych do dokumentacji medycznej  14 Mgr prawa Mirosława Kropidłowska-Bąbełek Wiełkopołski Oddział Wojewódzki NFZ Przetwarzanie dokumentacji medycznej… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 46 1/2012

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2012

Prawo i Medycyna nr 47 2/2012

Dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk Warszawski Uniwersytet Medyczny Dr n. prawn. Aneta Łazarska Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy Prawo pacjenta do zasięgnięcia dodatkowej opinii lekarskiej oraz zwołania konsylium 5 Mgr prawa Kinga Kędzierska Uniwersytet Wrocławski Dostęp cudzoziemców do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce 17 Mgr prawa Janina Ostojska Uniwersytet Warszawski Sytuacja prawna… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 47 2/2012

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2012

Prawo i Medycyna nr 48-49 3-4/2012

Dr n. prawn. Marcin Śliwka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wybrane czynniki determinujące działalność wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych 6 Dr n. prawn. Kinga Bączyk-Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność zakładu leczniczego za winę organizacyjną w doktrynie i orzecznictwie sądowym    24 Prof. dr hab. n. prawn. Ewa Bagińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 48-49 3-4/2012

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2012