Prawo i Medycyna nr 54 1/2014

Podziękowanie  5 Prof. dr hab. n. prawn. SSN Lech Gardocki Uniwersytet Warszawski Uwagi do projektu Komisji Kodyfikacyjnej dotyczącego zmian przepisów o aborcji  6 Doc. dr n. prawn. Teresa Grzeszak Uniwersytet Warszawski Krytyka paraleków i medycyny alternatywnej a ochrona dóbr osobistych krytykowanych podmiotów 13 Dr n. hum., mgr prawa Joanna Różyńska Uniwersytet Warszawski Związek przyczynowy w… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 54 1/2014

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2014

Prawo i Medycyna nr 55 2/2014

Prof. dr hab. n. prawn. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Członek rzeczywisty PAN, Członek czynny PA U Prof. dr hab. n. hum. Jan Wołeński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Członek korespondent PAN, Członek czynny PA U Komentarz do „Deklaracji wiary” 5 Dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski, Prof. dr hab.… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 55 2/2014

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2014

Prawo i Medycyna nr 56-57 3-4/2014

Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia 6 Odpowiedź Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN na zarzuty Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych 22 Mgr prawa Jakub Hanc Uniwersytet Śląski Klauzula sumienia a wykonywanie zawodu ratownika medycznego 38 Dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak Uniwersytet Łódzki Zgoda zainteresowanego jako okoliczność… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 56-57 3-4/2014

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2014