Prawo i Medycyna nr 58 1/2015

Dr n. hum. mgr prawa Joanna Różyńska Uniwersytet Warszawski Prawo do sprzeciwu sumienia w ustawodawstwie wybranych krajów romańskich 5 Dr n. hum. Weronika Chańska Collegium Medicum UJ Ewolucja dyrektyw na przyszłość w amerykańskiej praktyce medycznej 24 Mgr prawa Anna Sporczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Oświadczenia woli proa futuro w prawie francuskim i anglosaskim  56… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 58 1/2015

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2015

Prawo i Medycyna nr 59 2/2015

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, mgr Natalia Karczewska-Kamińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prawa pacjenta do świadczeń medycznych a prawo lekarzy (szpitali) i osób z innych zawodów medycznych do klauzuli sumienia 5 Dr n. prawn. Ewa Plebanek Akademia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych. Prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 59 2/2015

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2015

Prawo i Medycyna nr 60 3/2015

Dr n. prawn. Ewa Plebanek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych. Prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II) 5 mgr prawa Wojciech Maczuch, Uniwersytet Śląski Wybrane etyczne aspekty telemedycyny w świetle standardów konstytucyjnych 27 Dr… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 60 3/2015

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2015

Prawo i Medycyna nr 61 4/2015

Dr n. prawn. Dorota Krekora-Zając, Uniwersytet Warszawski Istota i charakter prawny danych genetycznych 5 Dr n. prawn. Włodzimierz Bendza, Indywidualna Kancelaria Adwokacka Warszawa Brak świadomości lub swobody w podejmowaniu decyzji i wyrażeniu woli – zagadnienia praktyczne 25 Dr hab. Zbigniew Banaszczyk, Uniwersytet Warszawski O odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom szpitali psychiatrycznych 47 Dr n. prawn.… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 61 4/2015

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2015