Prawo i Medycyna nr 62 1/2016

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Mgr Natalia Karczewska-Kamińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uwagi w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumienia lekarzy 5 Mgr prawa Jakub Hanc, Uniwersytet Śląski Wolność śmienia a klauzula sumienia 21 adw. Marcin Pieklak, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa Zakres dyskrecjonalności Ministra Zdrowia przy wydawaniu decyzji refundacyjnych – czy organ… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 62 1/2016

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Prawo i Medycyna nr 63 2/2016

Dr hab. n. med. Aneta Gawlik, Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny, dr Agnieszka Bielska-Brodziak, Uniwersytet Śląski Dzieci bez płci. Jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych, cz. 1 5 Dr hab. Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski O odszkodowawczych aspektach przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej . 29 Dr n. hum.,… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 63 2/2016

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Prawo i Medycyna nr 64 3/2016

Od Redakcji 5 Dr hab. n. med. Aneta Gawlik, Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny, dr Agnieszka Bielska-Brodziak, Dr Grzegorz Krawiec, Uniwersytet Śląski Dzieci bez płci. Jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych, cz. II 6 Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność cywilna lekarza (zakładu leczniczego) za… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 64 3/2016

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016

Prawo i Medycyna nr 65 4/2016

Dr Joanna Róźyńska Uniwersytet Warszawski, Koitet Bioetyki PAN Eksperyment leczniczy – dwa w jednym? 5 Dr Jan Ciechorski Wyższa Szkoła Humanistyczna Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za śmierć pacjenta w wyniku samobójstwa w świetle orzecznictwa 31 Dr n. spoi Błażej Kmieciak Uniwersytet Medyczny w Łodzi „Przepis na granicy”, czyli współczesne wyzwania w obszarze ochrony praw pacjenta szpitala… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 65 4/2016

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016