Prawo i Medycyna nr 70 1/2018

Prof. dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, Uniwersytet w Białymstoku Konsekwencje rozwoju medycyny dla prawa prokreacyjnego. Rozważania nad prawem polskim i izraelskim 5 Ada Tymińska, studentka V roku prawa, Uniwersytet Warszawski Włoskie ustawodawstwo dotyczące reprodukcji wspomaganej: między prawem pisanym a jurysprudencją 26 Mgr Justyna Nowak, Uniwersytet Łódzki Przepisy prawa farmaceutycznego jako przykład niedoskonałości transpozycji dyrektyw unijnych i… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 70 1/2018

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2018