2018

Prawo i Medycyna nr 70 1/2018

Prof. dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, Uniwersytet w Białymstoku Konsekwencje rozwoju medycyny dla prawa prokreacyjnego. Rozważania nad prawem polskim i izraelskim […]